Aanvragen dorpsbudget Bakkeveen

Plaatselijk Belang Bakkeveen ontvangt jaarlijks een kleine  € 4.000,- van de gemeente Opsterland t.b.v. het dorpsbudget. Dit bedrag is bedoeld om bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp en de burgerparticipatie te vergroten.

Spelregels:

  • Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het dorpsbudget
  • Het budget moet worden ingezet voor projecten/activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen Bakkeveen
  • Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit
  • Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/grijs) worden overlegd met de gemeente
  • Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van organisaties te financieren
  • Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten/projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen of (toekomstig) beleid van de gemeente
  • De projecten/activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter
  • Plaatselijk Belang heeft de mogelijkheid om (een deel van) het budget tijdelijk te sparen

Hieronder het aanvraagformulier. Je stuurt het in en ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van ontvangst. De beoordeling neemt wat meer tijd in beslag; je ontvangt binnen 4 weken in ieder geval een reactie.
Veel succes met het verder verbeteren van de leefbaarheid binnen ons dorp !

Aanvraag Dorpsbudget Bakkeveen

Aanvraagformulier om een bijdrage uit dorpsbudget Bakkeveen aan te vragen. Het formulier wordt naar Plaatselijk Belang Bakkeveen gezonden.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

 

Nieuws

18-09-2019 Speeltuin nieuws
29-04-2019 Speelplan Bakkeveen 2019
11-04-2019 Inloopbijeenkomst verbeteren Mjûmsterwei
10-03-2019 Wethouder Anko Postma spreekt bij ALV van PB
01-03-2019 ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen
02-11-2018 verslagje infoavond nieuwbouw Bakkeveen
21-10-2018 Bouwen in Bakkeveen: a.s. woensdag !
29-04-2018 Doarpstún groeit
14-04-2018 Bebouwde kom weer hersteld
14-04-2018 Dorpsbudget Bakkeveen
18-03-2018 Biobakjes verkrijgbaar in stembureau
16-03-2018 Woningen en zwembad lijken zeker voor Bakkeveen
05-03-2018 Politieke Avond: kom langs op 6 maart!
27-02-2018 Plaatselijk Belang: ALV en politieke avond
09-02-2018 Laatste kans: Dorpsspiegels
18-01-2018 Komt er weer subsidie naar Bakkeveen ?
03-01-2018 Invullen dorpsspiegel: doe het nu !!
30-12-2017 Opbrengst Poiesz-zegels
29-12-2017 Waarom vernielingen?
23-12-2017 Grofvuil kan straks ook naar Oosterwolde
15-11-2017 Geldautomaat wordt 20 november geplaatst.
12-11-2017 Uitkeringen tijdens BakkeveensterAvond
30-09-2017 Inzameling textiel levert geld op.
15-04-2017 Melkbus weer paraat
28-03-2017 Voorjaarsschoonmaak: textiel inleveren !
28-03-2017 Even niet: zegels sparen voor PB
17-03-2017 Enquête over voorzieningen
13-03-2017 Agenda ALV Plaatselijk Belang
02-03-2017 Enquête over recreatieve ontwikkelingen
30-12-2016 Verloop jaarwisseling
29-12-2016 Inzenden reacties “voorzieningen”
28-10-2016 Plaatsing bladkorven en bladveegschema
17-10-2016 bladkorven: hoeveel en waar ?
07-10-2016 Hondenpoepzakhouder terug van weggeweest
09-09-2016 Bankjes langs Hepkemapaad
08-09-2016 Glasvezel komt eraan ???
09-08-2016 Getuigen gevraagd vernielingen Dúnsân-gebied
08-07-2016 Willen hondeneigenaren reageren ?
04-05-2016 Verhalen uit de oorlog
07-04-2016 Agenda ALV Plaatselijk Belang
28-01-2016 Hulp gevraagd n.a.v. vernielingen
20-11-2015 Afsluiting Foarwurkerwei
09-07-2015 Alcohol verbod Bakkeveen
08-07-2015 Vandalisme in de media
07-07-2015 Vandalisme in de zomermaanden, hulp gezocht!
24-06-2015 Dunsan fase verder
04-06-2015 Bestrijding hondenpoep in Bakkeveen
11-04-2015 Blijft de buurtbus rijden ?
07-04-2015 Uitnodiging A.L.V. Plaatselijk Belang
13-03-2015 NL-Doet actie de Brink