Verenigingen

Overzicht van de verschillende verenigingen en groepen in Bakkeveen die zich bezig houden met het welzijn. Veel van deze organisaties hebben een eigen pagina; in dat geval is de link geplaatst.

Verenigingen/vrijwilligersgroepen:

AldjiersPloeg Grote groep vrijwilligers die zorgt voor licht in de duisternis in de decembermaand (verlichting over de vaart). Klik hier.
Bakkeveen Online Dorpswebsite voor inwoners, ondernemers, recreanten en toeristen. www.bakkeveen.nl
BridgeClub Bridgeclub voor Bakkeveen en omliggende dorpen. Klik hier
Buurtverenigingen Klik hier voor de buurtverenigingen. Niet alle buurtverenigingen zijn even actief….
De Laatste Eer Begrafenis vereniging. Klik hier.
Doarpstún Bakkefean Werkgroep die zich inzet voor meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen in Bakkeveen (meer diversiteit). Klik hier.
Dodofestival Jaarlijks muziekfestival in Bakkeveen met vele (jeugdige) vrijwilligers. Klik hier
Dorpssteunpunt Bakkeveen Biedt hulp om tijdelijk (beter) zelfstandig te kunnen functioneren. Groep van ca 30 Omtinkers. Klik hier (lees bij Hulp Nodig).
Dúnkrûmels Peuteropvang in Bakkeveen met oudercommissie. Klik hier. (Historie Dúnkabouters: klik hier)
Dúnsjongers Dorpskoor met Nederlands en Engels repertoire. Elke donderdagavond wordt er in Dúndelle geoefend. Klik hier.
EHBO EHBO-vereniging Bakkeveen – Wijnjewoude. Klik hier.
Filmhuis Bakkeveen Maandelijks een (“arthouse”) film in Dúndelle, filmmarathon en filmweekend. klik hier
Fr.C.P.B. Christelijke Plattelandsvrouwen vereniging. Maandelijkse bijeenkomsten in De Mande. Klik hier.
It Keningsfjild Samenvoeging van Gereformeerde en Hervormde kerken in Oost-Opsterland. Klik hier.
Hannekemaaiers Organisatie van 2-jaarlijkse wandeltocht (in 3 dagen 100km) in “het spoor van de Hannekemaaiers”. Klik hier
Himmelploeg groep van ca 8 vrijwilligers die Bakkeveen en omgeving van zwerfafval ontdoet. Contactpersoon Henk Mekkes: henkmekkes@gmail.com
Historische vereniging Historische vereniging. Elke maand openbare bijeenkomst bespreken historische foto’s uit de database. Klik hier
Klaverjasclub Elke donderdagmiddag in It Ankerplak. Contactpersoon: Truus Witteveen.
Koningsdag Werkgroep die jeugdfeest op Koningsdagochtend rond Dúndelle organiseert. Klik hier.
Leesclubs  Geen verdere informatie beschikbaar
Muziekpodium Bakkeveen Maandelijkse luisterconcerten in De Slotplaats. Klik hier
Natuerferiening Bakkefean Vereniging voor Bakkeveen en omgeving voor beschermen van natuur en landschap. Klik hier.
Plaatselijk Belang Dorpsbelang met waarvan ca 500 adressen in Bakkeveen lid zijn. Klik hier.
Popkoor Groep van ca 30 personen voor 2-wekelijkse zanglessen in Dúnhoeke. Contact: Jolanda van der Meulen en Jenneke Kok.
Vrouwen van Nu Maandelijkse bijeenkomsten in Dúndelle met sprekers. Klik hier.
Schilderclub Hebben we die (er is bij SCW een schilder-/tekencursus)
S C W
  • Knutselclub (elke woensdagmiddag in winterseizoen).
  • Kinder- en jeugddisco (klik ook hier)
  • Gezond Natuurwandelen

Klik hier voor meer informatie van de S C W activiteiten.

Slûswachter Dorpskrant van Bakkeveen. Verschijnt 10x per jaar op papier en digitaal. Klik hier
Soos 55+ Maandelijkse bijeenkomsten voor de senioren van Bakkeveen. Klik hier.
Speel-o-theek Gratis speelgoed uitleen. Elke 1e woensdag van de maand geopend. Klik hier
Speeltuinen
Spijkerpakkenband Thuis locatie in nu Lippenhuizen. Klik hier voor de historische informatie.
Nij Bigjin toneel Toneelvereniging Nij Bigjin. Elk jaar optredens en een jeugdafdeling LEEF. klik hier.
Tsjonger en Ald Djip Wildbeheer eenheid. Klik hier.
Vlooienmarkt-Bakkeveen Stichting die 12x per jaar grote vlooienmarkt organiseert; opbrengst komt ten goede aan het dorp. Klik hier.
TIP-Bakkeveen Stichting Toeristisch Informatie Punt Bakkeveen, met evenementen. Klik hier.
Volièrevereniging De Wâldsang Samen met Ureterp. Klik hier.
De Twakamp Volkstuin vereniging met tuincomplex in prachtige omgeving. Klik hier.
World Servants Groep jeugd die jaarlijks een project uitvoert in een derde wereld land. Klik hier
Zakenkring Ca 40 ondernemers in Bakkeveen en naaste omgeving komen af en toe bijelkaar ter lering en de vermaak. Klik hier.
Zonnebloem Lokale vereniging voor dorpen in Oost-Opsterland, waaronder Bakkeveen.

 

Nieuws

02-01-2017 Jeugdavond Siegerswoude
30-12-2016 Verloop jaarwisseling
29-12-2016 Inzenden reacties “voorzieningen”
27-12-2016 Bakkeveense jeugd is er klaar voor!
21-12-2016 Jubileum buurtvereniging “De Bosk”
20-12-2016 Afgelast: woensdagmiddag knutselclub
18-12-2016 Bezoek Zonnebloem aan kersttuin
13-12-2016 Gezellige middagen in Dundelle
12-12-2016 De Bosk wandelt snertkuier in Weinterper Skar
10-12-2016 Kinderdisco in Siegerswoude
08-12-2016 Belgische toestanden in Bakkeveen?
04-12-2016 Kerstavondwandeling
03-12-2016 Nachtclub in Dúndelle
03-12-2016 Natuernijs …..
25-11-2016 30-jarig bestaan groots gevierd.
08-11-2016 Stampotbuffet voor Bolivia
31-10-2016 Opbrengst collectes
31-10-2016 Nieuws van Natuurvereniging
28-10-2016 Plaatsing bladkorven en bladveegschema
24-10-2016 Anders-dan-anders dienst
19-10-2016 Laatste kans bestellen aardappelen
18-10-2016 Wat verdienen met je telefoon ?
17-10-2016 bladkorven: hoeveel en waar ?
13-10-2016 Project Dúnsân is grotendeels klaar.
12-10-2016 Knutselclub begint weer
07-10-2016 Hondenpoepzakhouder terug van weggeweest
28-09-2016 Burendag Dwarskamp
25-09-2016 Burendag Tsjerkewal
25-09-2016 Burendag BABS
25-09-2016 Burendag Nije Drintse Wei
25-09-2016 Burendag op De Bosk
25-09-2016 Burendag De Feart
24-09-2016 Gezellige burendag op Ecofeen
24-09-2016 Burendag Boskkamp (update)
21-09-2016 Soos 55+
09-09-2016 Bankjes langs Hepkemapaad
08-09-2016 Glasvezel komt eraan ???
06-09-2016 Jaarprogramma Fr.C.P.B.
03-09-2016 Oliehoorn-Plaza de Kolkrit
23-08-2016 Popkoor start nieuw seizoen
11-08-2016 Zangers welkom ….
09-08-2016 Getuigen gevraagd vernielingen Dúnsân-gebied
03-08-2016 Dúnsân: Race tegen de klok
08-07-2016 Willen hondeneigenaren reageren ?
03-07-2016 Duindiensten 2016
27-06-2016 World Servants 2017
21-06-2016 Schenking aan Natuurvereniging
16-06-2016 In memoriam Ide Lenting
15-06-2016 UITNODIGING ** DJEMBE OPTREDEN **
14-06-2016 Dúnsân: Mjûmster Wei