Toanielselskip Nij Bigjin opgericht in 1931 Het bestuur bestuur bestaat uit Griet Kootstra, voorzitter Geert Louwes, secretaris Sjoukje Alma, penningmeester Lenie Bouma Jildou Weckend - Schilstra Correspondentie: nijbigjinbakkeveen@gmail.com of leefbakkeveen@gmail.com