Start nieuwe peuteropvang

Vanaf 5 december 2022 gaat Kinderopvang De Basis uit Zevenhuizen in Bakkeveen starten met de opvang van peuters.

De peuters zijn welkom op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur in de recreatieruimte van de Wâldsang aan de Foarwurker Wei 2 in Bakkeveen, waar ook de BSO is gehuisvest.

Ouders die gebruik willen maken van de peuteropvang kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier, welke te vinden is op onze website: www.kovdebasis.nl.

Inmiddels hebben we al veel aanmeldingen binnen. We proberen zoveel mogelijk aan de wensen van de ouders tegemoet te komen.  Inschrijfformulieren mogen via de mail ([email protected]) of naar:

KOV De Basis
De Haspel 16
9354 XC Zevenhuizen gn.

De minimale afname is twee ochtenden. Ouders die 1 dagdeel gebruik willen maken van de peuteropvang kunnen dit aangeven, maar indien mogelijk graag uitbreiding naar 2 dagdelen. Dit i.v.m. de thema’s en de bijbehorende werkjes, maar ook het wennen van de kinderen. Als twee dagdelen echt niet lukt, dan kunt u dit aangeven op het formulier.

Er is geen peuteropvang tijdens de schoolvakanties.

We willen graag dat de peuteropvang voor iedereen toegankelijk is. Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (bijv. niet werkende ouders, of als één van de ouders niet werkt) komen in aanmerking voor subsidie van de gemeente. Dit regelen wij voor u.

Bakkeveen is een VVE locatie. Dat houdt in dat kinderen met een (ontwikkelings)achterstand gebruik mogen maken van 2 (gratis) extra dagdelen. Deze twee extra dagdelen worden gesubsidieerd door de gemeente.

Griet Koopmans zal de peuters gaan begeleiden. Zij was de pedagogisch medewerkster bij peuteropvang De Dunkrummels.

Ouders die graag even willen kijken zijn welkom op maandag 21 november van 14.00-16.00 uur. De koffie staat klaar!

Mochten er vragen zijn, dan kunt u mailen naar: [email protected] of bellen naar 0594-631266 (Mannie Cazemier)

Geplaatst in:

Geef een reactie