Renovatie De Brink

 • Startdatum:
 • Starttijd:
 • Locatie: Bakkeveen-centrum

In opdracht van de Gemeente Opsterland zullen er vanaf maandag 14 november 2022 werkzaamheden plaatsvinden in het centrum (de Brink) van Bakkeveen.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • Het opbreken van de diverse bestratingen en asfaltverhardingen
 • Het ontgraven en vervoeren van grond
 • Het verbeteren van de fundering onder de rijweg
 • Het aanbrengen van de diverse bestratingen en asfaltverhardingen
 • Het aanbrengen van straatmeubilair en beplanting

Planning
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De faseringstekening is onderstaand toegevoegd.

Onderstaand de globale planning van de werkzaamheden:

 • Fase 1a start werkzaamheden 14 november 2022 tot eind december 2022
 • Fase 1b start werkzaamheden 9 januari 2023 tot half februari 2023
 • Fase 2 aansluitend aan fase 1b tot begin april 2023

Voor de start van elke fase  worden de naastgelegen bewoners en bedrijven nader geïnformeerd d.m.v. een bewonersbrief.

Overlast en hinder
Wij proberen  de hinder en overlast tijdens de werkzaamheden  tot een minimum te beperken. Het is echter niet te voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken, hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking.

Meer informatie
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning of de tijdelijke maatregelen kunt u op werkdagen (van 7.00 uur tot 16.00 uur) telefonisch contact opnemen met onze  uitvoerder dhr. K. Nieuwenhuis telefoonnummer 06-50688955 of zijn collega dhr. D. Niemarkt telefoonnummer 06-46001612.

Voor vragen aan de gemeente kunt u terecht bij Klaas Wilmink (opzichter) op telefoonnummer 06-11625477.

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Nota Infra

 

Geplaatst in:

Geef een reactie