Natuurvereniging: Ledenvergadering en presentatie

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Dunhoeke

Aankondiging ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o.

26 maart 19.30 uur, Dúnhoeke.

De ledenvergadering is na het huishoudelijk gedeelte (19.30-20.45) ook toegankelijk voor niet-leden van de Natuerferiening.

Om 21.00 uur is er een lezing over de ontwikkelingen in het natuurgebied van It Fryske Gea (IFG) bij Bakkeveen de laatste jaren, en het beleid voor de toekomst, door Michel Krol, terreinbeheerder van IFG.

Geplaatst in:

Geef een reactie