Lezing over ontwikkelingen Alddjip

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Dundelle

Lezing over het Alddjip

De Natuerferiening Bakkefean e.o. organiseert op dinsdag 20 november a.s. een avondvullende lezing over het beekdallandschap van it Alddjip ter hoogte van Bakkeveen en het Voorwerk. Spreker is onze plaatsgenoot Jan Slofstra, tijdens zijn werkzame leven archeoloog/en historicus van beroep. Hij is al lange tijd betrokken bij allerlei onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van it Alddjip, ofwel de Boorne/het Koningsdiep.

Voor de pauze zal de spreker met behulp van een powerpoint presentatie ingaan op de geschiedenis van natuur en landschap in het beekdal van it Alddjip en dan met name op de geschiedenis van ‘de bovenloop’, d.w.z. het stuk vanaf het brongebied bij Zevenhuizen tot aan de Beakendyk. Dat die geschiedenis heel bijzonder is zal worden duidelijk gemaakt aan de hand van een aantal recente ontdekkingen.

Na de pauze zal het gaan over de ingrijpende veranderingen die het beekdal van de bovenloop in de nabije toekomst zal ondergaan. Jarenlang wordt al gediscussieerd over de wenselijke ruimtelijke inrichting van het gebied. Het gaat om verschillende, vaak met elkaar strijdige belangen.

Vooral het agrarische en het natuurbelang blijken moeilijk te verenigen. Intussen doen ook waterschaps- en landschapsbelangen zich steeds sterker gelden. Waar moet het met ‘ons’ stuk beekdal naar toe ? Wat staat te gebeuren met de natuurwaarden en de landschapswaarden van het gebied?

De provincie Fryslân lijkt weldra met een plan te komen. Het rare is dat de bewoners, de dorpen rond it Alddjip, nauwelijks zijn geïnformeerd en feitelijk van niks weten, terwijl het toch gaat om hún directe leefomgeving. Daar gaat de lezing dus ook over.

Plaats: Dúndelle.
Aanvang: 20 uur.
Toegang gratis.
Dinsdag 20 november.

Geplaatst in:

Geef een reactie