Ledenvergadering Dorpscoöperatie “Duurzaam Bakkeveen”

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Dundelle

Op 9 oktober 1923 om 20.00 uur houdt de Energiecoöperatie een ledenvergadering in Dúndelle waarin het bestuur verantwoording zal afleggen over in het eerste jaar bereikte resultaten. Er komen in die vergadering ook een aantal andere onderwerpen aan de orde.

Een van die onderwerpen betreft de samenstelling van het bestuur van de coöperatie. Het huidige bestuur vindt het noodzakelijk dat het bestuur een goede afspiegeling vormt van de bevolking van Bakkeveen en goed in staat moet zijn om de gevolgen van besluiten ook op de langere termijn te overzien. Voor twee van de oudste bestuursleden moeten op basis van het rooster van aftreden opvolgers worden benoemd.

Daarnaast komt aan de orde de samenwerking tussen de Dorpscoöperatie en de door de gemeente Opsterland opgeleide energiecoaches. Nu het beleid van de gemeente op het gebied van duurzaamheid duidelijker wordt, moeten energiecoaches, coöperatie en gemeente zo gaan samenwerken, dat het effect van hun inspanningen zo groot mogelijk wordt, en zoveel mogelijk inwoners van Bakkeveen aan de energietransitie gaan bijdragen, en de toegang tot de stimuleringsmaatregelen van de gemeente weten te vinden.

Tenslotte wil het bestuur graag met de leden in gesprek over de vraag aan welke concrete activiteiten of doelen de coöperatie wil realiseren.

Geplaatst in:

Geef een reactie