Ledenvergadering “De Laatste Eer”

 • Startdatum:
 • Starttijd:
 • Locatie: Dúndelle

Agenda Ledenvergadering  

17 april 2023 in MFC Dúndelle  Mjûmsterwei 16 Bakkeveen.

Aanvang 20.00 uur

AGENDA LEDENVERGADERING

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Jaarverslag voorzitter
 7. Mededelingen
 8. Lichtjesavond
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Betaling en incassering lidmaatschapsgeld:
Het incasseren van het lidmaatschapsgeld wordt geïnd op 26 april 2023. Heeft u geen automatische incasso, dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld voor 18 april 2023 over te maken. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,– per persoon.

Bij een sterfgeval neemt u contact op met onze uitvaartverzorger:
Van der Zwaag Uitvaartzorg
Cissy van Marxveldlaan 1, 8453 WB  Oranjewoud
Telefoonnummer: 0513-622 339

Wilt u gebruik maken van een andere uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben voor de ledenkorting. Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur 06-138 631 23.

Algemene informatie: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

Lichtjesavond
De lichtjesavond wordt gehouden op 4 november 2023.

E-mailadressen
Door de enorm stijgende kosten van postzegels en papier en denkende aan het milieu ontvangen wij heel graag de emailadressen van onze leden. Anders zijn wij in de toekomst genoodzaakt om de kosten van het lidmaatschap te verhogen.
Door middel van het sturen van een e-mail naar bovenstaande mailadres, o.v.v. uw lidmaatschapsnummer, doet u ons een groot plezier.

De Laatste Eer
Blauhús 21
9243 KM BAKKEVEEN
IBAN NL08RABO0305100122
Mailadres: [email protected]
Tel: 06-138 631 23

Geplaatst in:

Geef een reactie