Klusdag Doarpstún

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Hoek Merskekamp - Dwarskamp

Vaste klus dag van de Doarpstún

De Doarpstún onderhoud met een aantal vrijwilligers de beplanting bij de Dwarskamp, Merskekamp en de Aylvalân. Dit zijn de plantenvakken die als voorbeeld en inspiratie dienen voor het bloemrijker maken van de gemeentelijke beplanting en particuliere tuinen.

Vanaf maart willen wij hier een vaste klusdag van maken en wel op iedere tweede zaterdag van de maand. Tussen 9 en 11 uur. Wij starten altijd op de hoek van de Merskekamp en de Dwarskamp.

Op deze momenten willen wij hier het groen onderhouden en waar nodig op andere plaatsen in het dorp aandacht aan het groen geven. Het onderhoud staat onder leiding van ervaren groenmensen en die kunnen jullie hierbij antwoordt geven op al jullie tuinvragen en als het nodig is gaan ze gezamenlijk kijken in de tuin van de vragensteller.

De Doarpstún hoopt met deze vaste klus dag voldoende gemotiveerde vrijwilligers te krijgen die het groen in Bakkeveen een warm hart toe dragen.

Geplaatst in:

Geef een reactie