Informatie over nieuwe poel bij Slotplaats

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Koetshuis, bij Slotplaats

Een nieuwe poel bij de Slotplaats

Gebiedsinrichting Koningsdiep
Na de zomer wordt een nieuwe poel gegraven bij de Slotplaats, op terrein van Natuurmonumenten. De werkzaamheden zijn onderdeel van de gebiedsinrichting Koningsdiep. In het hele projectgebied wordt 500 hectare grond ingericht voor natuur en water in het kader van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Kader Richtlijn Water (KRW). Het herstel van het beekdal van het Alddjip staat centraal in het project. Het vasthouden van water in het gebied rondom de beek is heel belangrijk voor de aanleg van nieuwe natuur en het herstel van het beekdal van het Koningsdiep.

Nieuwe poel aan de Zwarte Singel
Ook nabij de Slotplaats is het vasthouden van water belangrijk. Op een perceel van Natuurmonumenten, langs de Zwarte Singel, komt daarom een nieuwe poel. De ambitie is om het perceel natter te maken. Om dit mogelijk te maken is in het najaar van 2017 de waterafvoer op camping De Wâldsang aangepast. Door deze aanpassing staat het waterpeil in de grachten rondom de Slotplaats nu hoger.

In het laagste deel van het perceel komt een poel. Het doel is dat hierin ook in droge perioden water blijft staan. Het ondieper maken van enkele omliggende sloten zal hieraan bijdragen. De poel vormt straks een fijn leefgebied voor kikkers, padden, insecten en libellen. De oevers van de poel zullen zich op natuurlijke wijze ontwikkelen en hier kunnen bijzondere planten zich vestigen. De drogere delen van het omliggende perceel worden aantrekkelijk voor diverse soorten vlinders en andere insecten. In samenwerking met de Natuerferiering Bakkefean gaat ook hier een bijenhotel geplaatst worden.

Inloopuurtje
De gebiedscommissie Koningsdiep en Natuurmonumenten willen u informeren over de natuurinrichting vlakbij de Slotplaats voordat de schop de grond ingaat.
Van 16.30 uur tot 17.30 uur bent u op donderdag 20 juni 2019 van harte welkom in het koetshuis bij de Slotplaats in Bakkefean.

Deskundigen van provincie Fryslân, Natuurmonumenten en leden van de gebiedscommissie staan u graag te woord.

Geplaatst in:

Geef een reactie