In gesprek met StaatsBosBeheer

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Dundelle

Dennis Benedictus, teamleider Staatbosbeheer (SBB), beheerseenheid Zuidoost Friesland komt donderdag 13 juni, 20.00 uur, in Dúndelle, Mjûmster Wei 16, 9243 SK Bakkeveen.

Naar aanleiding van de voorgenomen kap en de reeds uitgevoerde kapwerkzaamheden door Staatsbosbeheer rond Bakkeveen heeft de Natuerferiening Bakkefean e.o. (NFB) kritiek geuit op Staatbosbeheer (SBB).

Rond de Duurswouder Heide zijn momenteel zeer veel bomen geblest, hetgeen betekent dat zij zullen worden gekapt. Ook in andere bossen rond het dorp is veel gekapt door SBB.

Over de kritiekpunten is door enkele leden van de bomenwerkgroep een gesprek gevoerd met Staatbosbeheer. Wat de bezwaren zijn vanuit de Natuerferiening is al eerder in de Slûswachter beschreven (april 2019).

Dennis Benedictus, teamleider Zuidoost Friesland, heeft zich nu bereid verklaard in Bakkeveen te komen praten over de complexiteit van natuurbeheer, onder andere in de bossen rond Bakkeveen.

Er zal alle gelegenheid zijn voor de aanwezigen om met de teamleider in gesprek te gaan.

Claartje Slofstra

Geplaatst in:

Geef een reactie