Iepenloftspul Siegerswoude

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Uthof, Siegerswoude

Iepenloftspul Siegerswoude: Freonskip, leafde en bruorskip
fan Tjerk Kooistra

Yn ‘e santiger jierren binne dizze wurden noch wat wurdich! Echte freonen dy’t alles foar je oer ha en mei syn allen in bân (it bruorskip) foarmje foar it libben. En de leafde? Dy komt fan alle kanten.

Net elkenien kin likegoed mei dy leafde om gean. Nim no Janus. Nei ’t er syn kafee ferkocht hat iepenet er in fakânsjepark. Syn trouwe meiwurker Robbie giet mei en ek de fêste klanten litte him net yn ‘e steek. Mar sûnder Fleur, dy’t al in skoft yn Spanje wennet, is neat itselde en seker Janus net.

Lykas de leafde komt ek de help foar Janus fan alle kanten, al is it mar de fraach of de freonen mei de tûkste oplossingen komme.
Koartsein: in tige fleurige, muzikale foarstelling dy’t alles hat wat de titel seit!

Waar: Achter het Dorpshuis Uthof 10
Wanneer: Woensdag 10 en Donderdag 11 juli (Vrijdag is uitverkocht)
Aanvang: 20.45 uur
Prijs € 17,50 voor kinderen t/m 12 jaar € 12,50
Bestellen: stuur een mailtje naar [email protected] o.v.v. naam, dag en aantal kaarten

Geplaatst in:

Geef een reactie