Uitgesteld: Doarpstun, workshop Tuininrichten

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Dunhoeke

Vanwege corona-beperkingen is deze workshop tot nader order uitgesteld.

Workshop tuin inrichten

Gedurende vier avonden werken de deelnemers stapsgewijs aan een tuinontwerp. Op de eerste avond ligt de nadruk op het bepalen van de wensen en hoe dit om te zetten in een ruwe schets. Aan bod komen maatvoering, vormgeving, haalbaarheid en hoe een plattegrond te maken van de eigen woning en tuin.

De volgende twee avonden wordt aan de hand van de meegebrachte plattegrond geschetst en worden de schetsen besproken. Vervolgens wordt gewerkt aan de vormgeving om hiermee tot een samenhangend geheel te komen.

In de laatste bijeenkomst wordt de tekening zo opgemaakt dat met arceringen en tekst het ontwerp gaat leven en een basis vormt voor de daadwerkelijke aanpak van de tuin. Tijdens de lessen komt ook het toepassen van planten en overige materialen aan bod.

Data: (4 dinsdagen) 26 jan, 2, 9, 16 februari.
Plaats: Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16, Bakkeveen
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden. Gevraagd wordt om potlood en liniaal mee te nemen.

Aanmelden: doarpstunbakkefean@gmail.com

Geplaatst in:

Geef een reactie