Bijeenkomst Energie Coöperatie

  • Startdatum:
  • Starttijd:
  • Locatie: Dúndelle

Postcoderoos project gaat van start !
Subsidie voor realisatie zonnedak is toegekend

Begin augustus ontvingen we de beschikking van de Rijksdienst Ondernemend Nederland, waarin onze energiecoöperatie subsidie krijgt toegekend voor het starten van een postcoderoosproject. We kunnen nu de volgende stappen zetten om een groot zonnedak op het bedrijf van Aalze en Saskia Veenstra te realiseren.

Deelname aan een postcoderoosproject kan voor mensen die geen mogelijkheden hebben om zelf zonnepanelen op hun huis te plaatsen een goede manier zijn om bij te dragen aan de noodzakelijk overgang naar meer duurzame vormen van energieopwekking.

Deze week of volgende week worden de inwoners van Bakkeveen, die eerder aangegeven hebben belangstelling te hebben voor deelname aan het postcoderoosproject en de leden van de Dorpscoöperatie uitgenodigd voor een bijeenkomst, die op woensdag 15 september in Dúndelle zal plaatsvinden.

De potentiële deelnemers worden op die bijeenkomst geïnformeerd over de wijze waarop ze kunnen participeren in de dit postcoderoosproject.
Na een korte pauze vindt er een ledenvergadering van de coöperatie plaats waarin het besluit wordt genomen om zonparticipaties uit te geven voor dit postcoderoosproject en waarin het participatiereglement van de Dorpscoöperatie zal worden vastgesteld.

Wilt U ook een uitnodiging ontvangen die bijeenkomst bij te wonen, omdat U wilt nagaan of deelname aan een postcoderoosproject voor u een goede manier is om aan de energietransitie bij te dragen, stuurt U dan een email bericht naar [email protected], dan krijgt U alsnog een uitnodiging.

Fred Hoogenboom

Geplaatst in:

Geef een reactie