Kaartferkeap Toaniel

Toanielselskip Nij Bigjin

It is omtrint safier en dan kinne jo wer genietsje fan it optreden fan ús toanielferiening. Wy spylje dit seizoen 2 ienakters mei de folgjende ynhâld.

Flinters
De relaasje fan Geartsje en Anne rint de lêste jierren stroef. Geartsje idealisearret it ferline. Anne is bang Geartsje te ferliezen. Wer driuwt dit hinne?
Mei in moaie rol fan it popkoar

Alles is Oars
It ferhaal spilet op it ûnbewenne eilân Rottumereach. De frou wurdt hoe langer hoe senuweftiger en de man begrypt der neat fan. Hoe dit einiget. Wa sil it sizze.

LETOP: De jûns binne 70 kaarten yn de foarferkeap. Fol is fol.(Woansdeitemiddei gjin foarferkeap)

Vrijdagavond 27 januari is uitverkocht !

Meer info op www.bakkeveen.nl/toneel

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie