Ledenvergadering en lezing Historische vereniging

Historische Vereniging Bakkeveen

Uitnodiging Algemene ledenvergadering  + Lezing door Roel van der Brug

Dinsdag 13 december 2022
Aanvang: 19:30 uur in Dúnhoeke te Bakkeveen (bij zwembad)

 

 1. Opening en mededelingen
 2. Opheffing Historische Vereniging Bakkeveen
  Procedureel
  De opheffing van de vereniging is in de statuten geregeld. Alleen de algemene ledenvergadering is bevoegd is om een besluit te nemen over opheffing. (art. 21). Het voorgenomen besluit moet vermeld worden in de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Een besluit tot opheffing moet op dezelfde wijze genomen worden als een besluit tot wijziging van de statuten (art. 22).  In de ledenvergadering moet tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen het besluit steunen, en moet drie vierde van de het totaal aantal leden aanwezig zijn of een schriftelijke verklaring hebben afgegeven met hun standpunt. Wanneer aan die laatste eis niet voldaan is, moet binnen twee weken een tweede vergadering worden uitgeschreven, waarin het besluit tot opheffing met twee derde meerderheid door de aanwezige leden kan worden genomen.
 3. Verslag ledenvergadering 15 november 1922 (klik hier, is pdf bestand)
 4. Discussie en besluit over opheffing van de vereniging
  Het besluit wat aan de ledenvergadering wordt voorgelegd is het volgende:
  De ledenvergadering stemt in met het voorstel van het bestuur om de Historische Vereniging Bakkeveen (opgericht op 20 februari 2008) per 1 januari 2023 op te heffen, en de activiteiten voort te zetten als een commissie van de Vereniging voor Plaatselijke Belang Bakkeveen. Het bestuur van Plaatselijk Belang Bakkeveen heeft zich op 24 oktober 2022 daartoe bereid verklaart. Het vermogen na dat na vereffening en ontbinding overblijft zal door een commissie vallend onder de eindverantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang worden beheerd, en beschikbaar zijn voor activiteiten die aansluiten bij de doelstelling en de aard van de activiteiten van de voormalige Historische Vereniging Bakkeveen.De ledenvergadering heeft in de vergadering van 15 november 2022 het voorstel van het bestuur om de Historische Vereniging Bakkeveen per 1 januari 2023 op te heffen en de activiteiten voort te zetten als een commissie van Plaatselijk Belang Bakkeveen besproken.Het voorstel om de vereniging op te heffen kreeg de steun van een grote meerderheid van de aanwezige leden.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Lezing Roel van der Brug

Na afloop van de (korte) vergadering zal Roel van der Brug een lezing houden over de vroege geschiedenis van deze streek. Hij schrijft: “Mijn verhaal gaat over 14.000 jaar geschiedenis. Na de laatste ijstijd komen de eerste moderne mensen in onze omgeving. Meerdere culturen volgen elkaar op, hoe kan dat en hoe weten we dat? Waarom is het rustig na de bronstijd ? Daar probeer ik duidelijkheid in te geven in ruim anderhalf  uur tot aan de Romeinse tijd.”

Geplaatst in: Historie

Geef een reactie