De Laatste Eer: algemene ledenvergadering

De Laatste Eer Bakkeveen

Ledenvergadering 2022

De ledenvergadering van De Laatste Eer Bakkeveen is gepland op:
11 april 2022 in MFC Dúndelle Mjûmster Wei 16 Bakkeveen.

Wilt u deze vergadering bijwonen. Stuur dan een mailtje, of bel naar 06-138 631 23. Wij nemen twee weken voor de geplande ledenvergadering contact met u op.

Agenda ledenvergadering

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering (2021)
4. Verslag penningmeester (2021)
5. Verslag kascommissie (2021)
6. Jaarverslag voorzitter (2021)
7. Mededelingen
8. Financiën
9. Lichtjestocht
10. Rondvraag
11. Sluiting

Meer info: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

Geplaatst in: De Laatste Eer

Geef een reactie