Morgen, dinsdag, excursie over de heide

Excursie:  Avondwandeling over de heide van het Mandefjild

Datum:     Dinsdag 20 juli van 19:00 – 21:00 uur

Locatie:      Mandefjild

Kosten:     deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas
en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Aanmelden: www.itfryskegea.nl/natuuruitjes

Geplaatst in: t Fryske Gea

Geef een reactie