Jouw bijdrage in de Slûswachter van april?

Woensdag 8 april was de dag dat onze dorpskrant de Slûswachter zou verschijnen. Echter: de papieren versie moet gebundeld worden en dat gebeurt met een relatief grote groep mensen in de voetbalkantine. We weten nog niet precies wat de regels hiervoor vanaf 6 april zullen zijn, toch hebben we het bundelen op 8 april afgelast. Dat betekent dat er geen papieren versie van de Slûswachter in april komt. Er komt wel een digitale versie. 

Deze digitale versie gaat per email naar een kleine 800 geadresseerden en wordt op www.bakkeveen.nl gepubliceerd. Hier kun je nu al de uitgaves vanaf ca 1984 bekijken. Klik hier (In het menu ga je naar “bakkeveen” en dan naar “sluswachter”).

Wat staat in de digitale Slûswachter?
Het zijn bijzondere en voor sommigen barre tijden. Mensen moeten afstand tot elkaar houden. Geen evenementen meer tot op zijn minst 1 juni en activiteiten/bijeenkomsten mogen niet tot 6 april en mogelijk daarna ook nog een tijdje niet. Dit alles om de uitbreiding van besmetting met het corona-virus te kunnen beheersen.
Er zal daardoor in de Slûswachter ruimte zijn om ervaringen met de “corona”-maatregelen met dorpsgenoten te delen. Sommige mensen hebben er in hun dagelijks leven (nog) nauwelijks last van, anderen zitten aan huis gekluisterd. Heb je bijv. tips, leuke en minder leuke ervaringen, hulpvraag, acties, ideeën? Deel ze met het dorp om er met z’n allen wat positiefs mee te kunnen doen. Wat doet een dergelijke periode van “social distancing” met je? Zitten er ook nog positieve kanten aan? Misschien geeft dit anderen weer stof tot nadenken…..

Zend je bijdrage in tot uiterlijk donderdagavond 2 april (info@bakkeveen.nl).
Zaterdag 4 april zal de Slûswachter dan in je mailbox en op www.bakkeveen.nl verschijnen.
Bewoners van enkele adressen in Bakkeveen blijken geen internetfaciliteiten te hebben. Mogen we erop rekenen dat je in voorkomende gevallen voor je familie, buren en kennissen zonder internet het relevante deel van de Slûswachter uitprint om deze mensen niet geheel van informatie verstoken te laten zijn (voor zover daar prijs op wordt gesteld natuurlijk).

Jan van Dalen

PS: de bijdragen kunnen ook onafhankelijk op www.bakkeveen.nl geplaatst worden (info@bakkeveen.nl).

Geplaatst in: Bakkeveen, Oproepen

Geef een reactie