Speeltuincommissie Bakkeveen

Hallo inwoners van Bakkeveen. Graag willen wij, speeltuincommissie Bakkeveen, ons aan u voorstellen. Zie foto en onderschrift.

Wij vertegenwoordigen de aanwezige speeltuinen in Bakkeveen. Wij vinden dat speeltuinen een belangrijke plaats innemen in de samenleving, denk aan gezonde beweging, een plek om je buurtgenoten te ontmoeten etc.. Deze speeltuinen zijn op dit moment helaas gedeeltelijk aan verandering en/of vervanging toe.

Hiervoor zijn wij in samenwerking met de gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang en Timpaan Welzijn bezig om een plan op te stellen voor het realiseren en uitvoeren van het één en ander. Dit zal overigens enige tijd gaan duren voordat er nieuwe speeltoestellen zullen komen.

Om tot een juiste keuze voor de diverse nieuwe toestellen te komen gaan wij met zoveel mogelijk kinderen uit Bakkeveen praten. Hiervoor zijn de scholen in Bakkeveen benaderd om na de vakantie met de kinderen van gedachte te wisselen welke speeltoestellen de kinderen het liefst willen hebben en wat haalbaar is.

Voor speeltuin het Hummelhofke is inmiddels een start gemaakt i.v.m. toestellen die zijn afgeschreven. Medio oktober 2018 zal hier als eerste een nieuw speeltoestel geplaatst worden. Wij hopen zo een goed beeld te krijgen om een plan samen te stellen en om hiervoor de benodigde financiën rond te krijgen.

Wij zullen u via www.bakkeveen.nl en/of via de Slûswachter op de hoogte houden.

Met vriendelijke groeten,

De speeltuincommissie

Geplaatst in: Verenigingen

Geef een reactie