Tennissen in Bakkeveen

Algemene ledenvergadering van LTC Dúndelle

Op maandag 5 februari werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het clubhuis van LTC Dundelle.

Na de opening, mededelingen en goedkeuring van de notulen van de ALV 2017 werd het jaarverslag doorgenomen.
Een bewogen jaar waarin er door vele vrijwilligers veel werk is verzet om de baan en het complex gereed te maken voor gebruik.  De behaalde resultaten van alle competitieteams werden aangehaald. De jeugdactiviteiten en de nieuwe samenwerking met Inntenns werd besproken.

Na het financieel jaarverslag en het bespreken van de speerpunten van het komende jaar werd stil gestaan bij de aftredende bestuursleden. Jelmer Sytema en Johan Faber werden door de voorzitter toegesproken en bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren voor het bestuur. Voorzitter Arjen Nieveen trad ook af tijdens de vergadering maar blijft wel lid van het bestuur.

Er werd ter plekke gehoor gegeven aan de oproep aan de leden om toe te treden tot het bestuur. Tijdens de rondvraag melde Bas Brouwer zich als nieuw lid. Op de volgende bestuursvergadering zullen de taken verdeeld worden in het bestuur.  Mogelijk kan er op korte termijn door de leden een nieuwe voorzitter gekozen kan worden!

Schrijf je in voor tennislessen!
Net als vorig jaar verzorgt Inn Tenns Sports de tennislessen bij LTC Dundelle. De trainingen van de jeugd en juniorleden loopt via de ledenadministratie van LTC Dundelle. De lessen zitten bij het lidmaatschap in. De jeugd en juniorleden worden hierdoor automatisch ingedeeld. De indeling zal door de ledenadministratie gecommuniceerd worden.

Seniorleden kunnen zich via de Website van Inn Tenns Sports aanmelden voor de trainingen.

De trainingen starten op donderdag 12 april en eindigen in oktober. Indeling  zoveel mogelijk op niveau.

Wil je kennis maken met tennis?
Dit kan door 5 lessen te nemen.  Dit is geschikt voor zowel jeugd als senior leden. Afhankelijk van het aantal nieuwe leden kun je starten in april in een nieuwe groep of op een later moment in een bestaande groep.

Opgeven kan via de website van Inn Tenns Sports en een mail naar [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftredend bestuurslid Johan Faber

Geplaatst in: Tennis

Geef een reactie