Subsidieaanvraag projecten Iepen Mienskipsfûns

Op de website van de gemeente Opsterland staat het volgende:

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio te verbeteren, kunnen vanaf 15 januari t/m 9 februari 2018 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns (Streekwurk Provincie Fryslân).

Het gebiedsplatform wil de streek in, om u als initiatiefnemer advies te geven bij de voorbereidingen van uw project en subsidieaanvraag. Tijdens een zogenaamde projectenpitch denken de platformleden graag met u mee! Waar mogelijk helpen zij uw initiatief sterker te maken. De pitch is op woensdagmiddag 17 januari van 15.00 tot 18.00 uur in het dorpshuis van Hoornsterzwaag.

Klik hier voor meer informatie.

Zie: https://www.opsterland.nl/Inwoners/Actueel/Actueel/Subsidieaanvraag_en_projectenpitch_Iepen_Mienskipsf_ns

Geplaatst in: 2018-gebeurtenissen

Geef een reactie