Slotplaats: afwatering verbeterd

AFWATERING VERBETEREN EN DE GRACHTEN WEER SCHOON!

De afgelopen 2 weken hebben loonbedrijf Kok uit Siegerswoude en Stichting Vieka, in opdracht van Natuurmonumenten de grachten rondom het landhuis de Slotpleats te Bakkeveen, en het Sterrebos schoongemaakt.

Naast dat de nieuwe waterafvoer veel logischer is, heeft ook camping de Waldsang profijt van deze afwatering. Het wordt er in ieder geval een stuk droger op het terrein. In de oude situatie bleven de grachten en sloten grotendeels droog. Dit kwam met name door de verwevenheid van de waterafvoer van de camping de Wâldsang met de waterafvoer van het landgoed. Dit maakte het onmogelijk om meer water vast te houden in de slotgrachten.

Vanuit het oogpunt van verdrogingsbestrijding zou dat laatste juist wel gewenst zijn. Dit vergt echter maatregelen die verder reiken dan het taakveld en beleid van zowel waterschap als Natuurmonumenten.

Om het benodigde integrale maatregelenpakket toch te kunnen uitvoeren is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen cruciaal waarbij alle partijen een inbreng leveren.

Doel van het project is:

  • Minder verdroging door meer water vast te houden in de grachten van de Slotpleats en het omliggende bosgebied
  • Betere zichtbaarheid van landschappelijke/cultuurhistorische waarden waaronder de grachten;
  • Betere en duurzamere waterbeheersing van camping de Wâldsang met minder wateroverlast door loskoppeling van de waterafvoer van het landgoed Slotpleats;
  • Verbetering van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Verbeteren samenwerking tussen particulier, overheid en landschapsbeheerder.

Dit project is in samenwerking tussen Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân, Camping de Waldsang tot stand gekomen en door het Mienskipsfonds van de provincie.

Kim Pierik

Geplaatst in: Natuurmonumenten, Waldsang

Geef een reactie