Belgische toestanden in Bakkeveen?

Is het zo maar mogelijk, 5 hectare weiland vol te bouwen met zonnepanelen?

Nou, nee!  Wij zijn hier gelukkig niet in België waar men maar raak kan bouwen. Gelukkig is hier meer draagvlak nodig  dan alleen bij de initiatiefnemers en bovendien hebben wij hier voorafgaand aan dergelijke omvangrijke activiteiten nog te maken met de nodige ruimtelijke voorwaarden. Op basis van die beide aspecten heeft de Natuerferiening Bakkefean e.o. zich als direct belanghebbende schriftelijk tot de initiatiefnemers van het zonne-energiepark ten Zuiden van Bakkeveen gewend. Een afschrift van die brief hebben wij ook naar de vereniging voor Dorpsbelang in Bakkeveen en de gemeenteraad van Opsterland gestuurd.

De volledig brief is op onze site: www.natuur-bakkeveen.nl/zonne-energie te lezen.

Geplaatst in: 2016-gebeurtenissen, Natuerferiening Bakkefean

2 reacties op “Belgische toestanden in Bakkeveen?

  1. Evert Wilstra zegt:

    Goed en helder standpunt van de tegenstanders om een zonnepark vlak bij Bakkeveen te realiseren. Positief is dat voor en tegenstanders zoeken naar alternatieven om een bijdrage te leveren aan het energievraagstuk. Niet tegen elkaar maar met elkaar werken aan de toekomst van Bakkeveen !

  2. CM ML zegt:

    Een Thoriumreactor o.b.v. gesmolten-zout principe, in een gat kleiner dan de Harmsdobbe zit genoeg Thorium om iedereen in Bakkeveen zijn hele leven van stroom te voorzien. Thorium , nu een afvalproduct van mijnbouw. Zonnepanelen, enig idee hoe die geproduceerd worden? Veel fabricanten in China maken er een milieutechnisch zooitje van, windmolens? Cokes worden van de andere kant van de wereld met bulkcarriers naar IJmuiden gevaren, of de windmolen wordt elders gebouwd en naar NL verscheept met schepen die op zware stookolie varen (hier wordt ons chemisch afval in verwerkt) Onderhoudskosten? TCO? Rendement? Etcetera. Er zijn veel ontwikkelingen gaande zoals photovoltaic paint, solar power tower. Is een zonnepaneelpark niet reeds achterhaald? Zitten we straks met een slechte investering en een verwoest landschap..

Geef een reactie