Lezing nachtvlinders en insecten

NATUERFERIENING  BAKKEFEAN

22 maart
aanvang 19.30 uur in de Dúnhoeke

Lezing door Gerrit Tuinstra:

Nachtvlinders en insecten. Om ‘slechts’ een indruk te krijgen van de (Friese) nachtvlinders

De ondertitel van deze presentatie over nachtvlinders luidt niet voor niets: “Om ‘slechts’ een indruk te krijgen van de (Friese) nachtvlinders”. Want de wereld van de nachtvlinders is zeer divers en in deze presentatie kan slechts een deel worden getoond. Dat onze ‘motten’ zeker niet alleen maar bruin en grijs zijn, maar ook kleurrijk en fraai getekend, wordt wel duidelijk. Uilen, spanners, grote pijlstaarten, hele kleine ‘micro’s’, opvallende wespvlinders en hun rupsen komen aan bod!

Deze lezing is ook voor niet-leden van de Natuerferiening vrij toegankelijk.

 

Na een korte pauze zal de vergadering om 21.00 uur worden voortgezet met het huishoudelijke deel van de jaarvergadering. Dit gedeelte is alleen voor leden van de Natuerferiening.

De agenda van het huishoudelijke gedeelte is als volgt:

 1. Vaststellen agenda
 2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2015
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.
 6. Bestuurssamenstelling
 • Ann Nijland is kandidaat bestuurslid.
 • Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze ledenvergadering door de leden worden aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden.
 1. Statuten
  Nadere informatie en een link naar de concept-statuten zijn te vinden onder deze link:
  natuur-bakkeveen.nl/activiteiten.php
  Leden van de Natuerferiening die de statuten graag op papier willen lezen voor de vergadering kunnen deze verkrijgen bij de secretaris, Claartje Slofstra, Stoukamp 2, Bakkeveen, tel. 0516-542738. Graag even bellen van tevoren.
  Zo nodig is er op 19 april een 2e ALV voor besluitvorming wijziging statuten om 19:30 uur (weer in Dúnhoeke).
 2. Contributieverhoging
 3. Activiteiten 2016
 4. Wat verder ter tafel komt
 5. Rondvraag en sluiting
Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie