Geef de Slotplaats haar Slotleane terug !

Landgoed de Slotplaats in Bakkeveen is van grote historische waarde. Zo staan rondom de in 1838 herbouwde Slotplaats beuken tot wel 250 jaar oud. Er zitten hier bijvoorbeeld bosuilen en verschillende soorten spechten, waaronder de Grote Bonte Specht en de Zwarte Specht. Vleermuizen zien we ook rond zonsondergang volop rondscheren door deze laan met haar prachtige oude bomen. Helaas is er ook veel verloren gegaan. Van de vier oude lanen, met prachtige zichtlijnen op de Slotplaats, resteert er slechts één. Ik ben een crowdfundingsactie gestart om deze laan, die nu te koop staat, aan te kopen en op te knappen en weer bij het landgoed te betrekken.

Wat vragen we van jou
Het zou fantastisch zijn als we de oude laan weer bij de Slotplaats kunnen betrekken en weer opknappen in haar oude staat. Niet alleen zal deze aankoop en opknapbeurt ten goede komen aan het cultuurhistorisch landgoed, ook profiteren verschillende dieren van een mooie en goed onderhouden laan. Samen met buurtbewoners willen we de laan opknappen zodat we met elkaar nog meer kunnen genieten van alles wat zich in deze laan heeft gevestigd. Ik hoop dat ik op jouw hulp kan rekenen! Wil je meehelpen? Kijk dan op www.crowdfundingvoornatuur.nl/slotleane voor meer informatie, doneren en beloningen! Ook kunnen we nog wel wat hulp gebruiken bij het meedenken en uitvoeren van de plannen. Via [email protected] kun je je aanmelden!

Landgoed de Slotplaats
Leden van Natuurmonumenten hebben de aankoopprijs van dit prachtige natuurgebied in 1997 bijeengebracht en sindsdien is er een hoop gebeurd. Zo heeft het bos heeft een flinke opknapbeurt gekregen. Meer inheemse soorten bomen zoals eik en beuk, hebben de kans gekregen om te groeien en het natuurlijke bos dat is ontstaan heeft een grote aantrekkingskracht gekregen op dieren en planten. Zo doen vooral de spechten het erg goed, zijn er tal van verschillende vleermuizen en zijn er ook slangen gespot!

Verder staat er een oud historisch landhuis, dat nu dienst doet als theehuis. Ook het landhuis is de afgelopen jaren volledig gerestaureerd. Als laatste zijn de historische tuinen die erbij horen opnieuw beplant en opgeknapt.

Cultuurhistorisch verleden
Landgoed De Slotplaats heeft een rijk cultuurhistorisch verleden. Het is aangelegd eind 17e eeuw door Van Aylva, grietman (burgemeester) van Dantumadeel. De Van Aylva’s en de volgende eigenaren Van Burmania lieten een classicistische, sterk geometrische parkaanleg verrijzen, met lanen, opgaand bos, hakhoutbossen, een sterrenbos, dierenweiden, moestuinen, boomgaard en visvijver, versierd met priëlen en tuinsieraden zoals nu nog aanwezige Burmaniazuil en de zonnewijzer.
 Ook de oostzijde van de Bakkeveensche Vaart werd bij de aanleg betrokken, dit was de zogenoemde Overplaats. Hier was een lange zichtas (in een veilingcatalogus uit 1798 een “roiaale Alée beplant met Eyken” genoemd) en het “Doolhofsbosch”.

De allee/laan/zichtas is anno 2015 nog herkenbaar aanwezig, het Doolhofsbosch betreft vermoedelijk het bredere perceel bos aan het begin van deze oostelijke zichtas. Hoe het Doolhofsbos er uitzag, is niet precies bekend. Mogelijk was het een dicht beplant ‘dwaalbos’ met veel kronkelpaden, wat goed zou passen bij de periode waarin het aangelegd is, namelijk vlak voor 1798, toen de Vroege Landschapsstijl met kleinschalige slingeraanleg vaak op enige afstand van het huis in de mode kwam.

Vriendelijke groet,
Boswachter Jouke.

Q&A Slotleane

Antwoorden op gestelde vragen:

 • Natuurmonumenten is de rijkste club van Nederland, ze hebben zelf genoeg geld om de Slotleane te financieren.
  Helaas kunnen we de Slotleane niet helemaal zelf aankopen, beheren en onderhouden. We krijgen voor dergelijke aankopen namelijk geen gelden meer, omdat ze niet de hoogste prioriteit hebben t.a.v. natuurwaarden (overheidsbesluit). Het teruglopende ledental en het dichtdraaien van de subsidiekraan voor natuuraankopen zijn onder andere oorzaken hiervan.  Vrijwel alleen gebieden met een dusdanig hoge natuurwaarde, of in verband met Natura-2000/EHS worden nog aangekocht, door de vereniging zelf.
  Daarnaast kost het beheer en onderhoud van gebieden die we al hebben veel geld, dus de prioriteiten komen elders te liggen bij uitgaven. Verder maken steeds meer en uiteenlopende recreanten gebruik van onze gebieden. Waar we vroeger alleen te maken hadden met wandelaars en fietsers en een ruiter hier en daar, is het aantal bezoekers en de diversiteit ervan enorm toegenomen in de afgelopen 5 jaar. Allemaal zaken waar we op moeten anticiperen. We proberen dan ook de gebruikers die een risico qua veiligheid en irritatie bij elkaar opwekken zoveel mogelijk te scheiden en te stroomlijnen. Zodat iedereen kan genieten van de natuurgebieden en het voor iedereen veilig is, en ook het hondje los kan lopen.
  Natuurmonumenten krijgt alleen subsidie voor beheer en onderhoud t.a.v. het bevorderen van natuurkwaliteit. De kosten t.a.v. beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen (paden, vlonders, vogelkijkhutten, belevingspaden, uitkijktorens,  speelnatuur, ruiterroutes, mountainbikeroutes, ijsbanen, etc, etc), worden allemaal met eigen gelden betaald en hiervoor krijgt de vereniging geen subsidie. Deze eigen middelen zijn afkomstig van leden, donateurs, crowdfundingsacties, legaten, sponsoren etc etc (zie financieel jaarverslag te downloaden van de website). De gemiddelde mountainbikers of wielrenner is overigens vrijwel nooit lid of doneert aan de vereniging.
  Daarnaast willen we zelf graag af van het imago dat we in de jaren hebben opgebouwd van “ambtelijke organisatie die ver van de mensen afstaat”. Daarom willen we met deze actie, die Jouke is gestart, proberen om meer met de omgeving te ondernemen en bij onze organisatie te betrekken. Wij kunnen het immers wel aankopen, het gaat uiteindelijk om jullie “achtertuin”. Dit staat in de kinderschoenen en gaat zeker niet altijd even goed of zo snel als de omgeving zou wensen. Hier zijn wij ons zeker van bewust.
 • De naam is verkeerd, het is Slotsingel i.p.v. Slotleane
  In de gemeentegids is de officiële straatnaam Slotleane. Slotsingel bestaat officieel niet en is een streeknaam. Wij mogen deze naam niet zomaar veranderen als die door de gemeente is aangemerkt als officiële weg (bron: gemeente Opsterland).
 • Wat is de bedoeling van de laan?
  Het is de bedoeling dat de laan weer toegankelijk wordt voor iedereen die er graag gebruik van maakt. Nu moeten alle gebruikers het met 1 smal fietspaadje doen, ruiters, wandelaars, fietsers. Het zou een stuk veiliger zijn als de laan weer wordt vrijgemaakt en het fietspad wat ontlast kan worden. Natuurlijk gebeurt deze opknapbeurt met oog voor de natuur. We zoeken nog mensen, liefst uit Bakkeveen, die hierover graag zouden willen meedenken en meewerken.
Geplaatst in: Natuurmonumenten

5 reacties op “Geef de Slotplaats haar Slotleane terug !

 1. W.B. Veenstra zegt:

  Ik lees nergens wat de aankoopsom is van de Slotleane. Zou het niet handig zijn dit en het streefbedrag te vermelden?

 2. inge zegt:

  het zou mooi zijn als het weer opgekapt kan worden
  het is in de loop der jaren behoor;ijk verwaarloosd

  Dan zijn we ook van het dumpen van tuinafval af en is het niet meer 1 grote vuilnisbelt

  Ik ben ook benieuwd naar wat het benodigde bedrag is
  misschien kan er ook een bijdrage gevraagd worden aan de vlooienmarkt commissie die ook elk jaar aan doelen in Bakkeveen geld schenkt

 3. wandelaar zegt:

  Als ik lees dat de gemiddelde mountainbiker of wielrenner bijna nooit lid is of doneert aan de vereniging, dan vraag ik me af op welke manier deze mensen dan een steentje kunnen bijdragen….
  Ze gebruiken in steeds grotere getale en in steeds intensievere mate de natuur voor hun sport, maar stellen daar blijkbaar niets tegenover.
  Misschien moet een natuurvereniging tegen betaling maar een sportkaart in gaan stellen voor deze gebruikers, zodat een vereniging meer geld kan genereren om paden die kapot gereden worden te herstellen en nieuwe speciale mountainbike/wielrennerspaden aan te leggen.

 4. Oene zegt:

  Een heel goed initiatief. Vroeger was De Slotplaats altijd goed te zien vanaf De Slotsingel (oude naam) ook al vanaf de Bosmanege. Door laaghangende takken wordt dat zicht nu belemmert. Wordt tijd dat deze laan weer in ere wordt hersteld.

 5. patrick zegt:

  Gaat het alleen om de Slotleane (met fietspad) of gaat het om het hele bosgebied rondom de Slotleane?

Geef een reactie