Projecten? Geld is er !

Iepen Mienskipfuns, subsidie voor projecten?

26 februari werd PB op de hoogte gesteld van de mogelijkheid projecten in te dienen. De provincie stelt in het kader van de streekagenda geld beschikbaar voor projecten van onder op, van organisaties uit de samenleving in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Landschap, leefbaarheid, samen binden, ontmoeten, recreatie en toerisme, cultuur, cultuurhistorie en duurzaamheid zijn onderwerpen die vooral aandacht krijgen in de streekagenda. Ook projecten op het gebied van wonen en zorg kunnen in aanmerking komen.

 

De provincie heeft een aantal spelregels opgesteld:

Aanvragen kunnen op drie momenten worden ingediend:

  • eerste moment uiterlijk 31 maart
  • Tweede moment tussen 1 – 29 mei
  • Derde moment tussen 3-aug en 30 sept

Aan Plaatselijk Belang wordt gevraagd zo snel mogelijk te melden of er projecten zijn of dat we organisaties weten die een project hebben.

Een beschrijving van het doel, een globale begroting en een planning van voorbereiding en uitvoering is in eerste instantie van belang voor het voorbereiden van de subsidieaanvraag.

De gemeente wil ons daarbij helpen. N.B. Maximaal 50% van de kosten wordt door de subsidie gedekt.

Plaatselijk Belang roept lezers op om met (concrete) ideeën te komen. Hiertoe is een bijeenkomst belegd op maandagavond 9 maart om 20:30 uur in Dúnhoeke.

Ben je verhinderd, maar heb je wel een goed idee, mail dan naar [email protected]

Er is een redelijk budget beschikbaar in het Mienskipfuns, dat mogen we niet laten lopen…

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie