Amnesty: landelijke collecte

In december 2013 overleed Nelson Mandela. ‘Als een wereldleider die weigerde onrecht te aanvaarden, hielp Nelson Mandela’s moed de wereld te veranderen’, aldus Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International.

Nelson Mandela zei over Amnesty: ‘Net als Amnesty International heb ik gestreden voor gerechtigheid en mensenrechten. Na vele jaren heb ik me nu teruggetrokken uit het openbare leven. Maar zolang onrechtvaardigheid en ongelijkheid voortduren, kan niemand van ons echt rusten. We moeten nog sterker worden’.

Voor die strijd vragen we vaak uw tijd en uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. Van 2 tot en met 8 februari 2014 wordt de landelijke collecte georganiseerd.

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt.

Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: giro 454000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam.

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra.

Geplaatst in: Oproepen

Geef een reactie