Ontwerpbestemmingsplan Bakkeveen-Kom: ter inzage vanaf 19 augustus

Met ingang van maandag 19 augustus 2013 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Bakkeveen – Kom’ (planid NL.IMRO.0086.01BPKom-0201) voor een ieder ter inzage.

Bekijk het plan
U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .

  • Op deze website selecteert u het tabblad ‘Een plan bekijken’,
  • vervolgens klikt u op ‘Bestemmingsplannen’
  • u heeft nu de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het plan of het planid (NL.IMRO.0086.01BPKom-0201)

Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag.

Strekking van het bestemmingsplan
De gehele dorpskom van Bakkeveen (en uitbreiding daarvan) wordt voorzien van een nieuwe planologische regeling. Het bestemmingsplan richt zich met name op het actualiseren van de bestemmingen van de bestaande functies.

Reageren?

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder:

  • Schriftelijk (dus niet per e-mail) zijn zienswijze op het genoemde ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;
  • Mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan (na uitdrukkelijke vermelding) bij de afdeling Ontwikkeling (bestemd voor de gemeenteraad). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, telefoon (0512) 386 340.

Daarnaast kan bij de medewerkers van de afdeling Ontwikkeling nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

Bron: Gemeente Opsterland
Website: info klik hier.

 

Geplaatst in: Algemeen, Bakkeveen, Project Dúnsan

1 reactie op “Ontwerpbestemmingsplan Bakkeveen-Kom: ter inzage vanaf 19 augustus

Geef een reactie