Beekdallandschap Koningsdiep op de kaart gezet

Opsterland is een nieuwe meerdaagse fiets- en wandelroute rijker. De beide paden ontsluiten over de volle lengte en breedte het beekdallandschap Koningsdiep in al haar schoonheid. De reisgids ‘Koningspad, lanterfanten door het beekdal Koningsdiep’  van landschapsjournalist Fokko Bosker die vanaf 10 mei in de boekhandel ligt, beschrijft een zesdaagse wandelroute (120 kilometer) en de twee- of driedaagse fietsroute ‘Rode Boegbeelden’ (180 kilometer) die de landschappelijke en cultuurhistorische hoogtepunten van dit schitterende gebied met elkaar verbinden. Een gebied laat zich nog het beste in een langzaam tempo, te voet of op de fiets, genieten. De reportages bij de etappes schetsen beeldend de bijzondere wordingsgeschiedenis van het nog mooi intacte beekdallandschap.

Wat opvalt is de rust die de streek nog altijd kenmerkt. Het beekdal Koningsdiep behoort in Nederland misschien wel tot de best bewaarde geheimen. Het is puur. Een ongepolijste parel.

Het Koningsdiep, ook bekend als It Alddjip of de Boarne, is een beek die ontspringt ten oosten van Bakkeveen bij Allardsoog en ooit bij Akkrum uitmondde in de Middelzee. De onlangs opgerichte stichting Beekdallandschap Koningsdiep/Nije Boarn wil bijdragen aan de instandhouding, de ontwikkeling en het vergroten van de bekendheid van de streek.

Recreatieondernemers, natuurbeschermers, cultuurliefhebbers, agrariërs en inwoners trekken samen op. De prachtige reisgids is een van de eerste resultaten van deze gedeelde liefde.

Daarnaast heeft de stichting de bekende kaartenmaker Falk Plan gevraagd een toeristische kaart van het beekdal Koningsdiep te maken waarop de recreatieve hoogtepunten, fiets- en wandelpaden en cultuurhistorische ijkpunten in een oogopslag te herkennen zijn. Ook hotels, B&B’s, campings en restaurants hebben een plek gekregen op de landkaart. Kaart en reisgids zijn onmisbaar voor ieder die de streek beter wil leren kennen en lanterfantend wil ontdekken.

Voor de recreatieondernemers, musea en logementhouders in de regio heeft de stichting Beekdallandschap Koningsdiep/Nije Boarn promotiemateriaal door het vormgevingsbureau Kuenst uit Groningen laten ontwerpen. Het is voor het eerst dat vanuit een particulier initiatief een streek zo nadrukkelijk op de kaart wordt gezet. De realisatie van het materiaal is mede te danken aan financiële bijdragen van plattelânsprojekten, Wetterskip Fryslân, de gemeente Opsterland, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Friese Wouden land van natuurlijk ritme, Van Teyens Fundatie, de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Rabobank Heerenveen – Gorredijk en de recreatieondernemers die zich op de kaart hebben laten zetten.

Geplaatst in: Wandelen & fietsen

Geef een reactie