Houtkap rond Duurswouderheide

Staatsbosbeheer gaat de komende weken kapwerkzaamheden uitvoeren rond de bossen bij de Duurswouderheide onder Wijnjewoude. De dunning zal door het hele bos plaatsvinden. De werkzaamheden starten waarschijnlijk deze week. Tijdens de werkzaamheden zullen wandelpaden zoveel mogelijk worden ontzien. Toch kan het voorkomen dat de wandelroute op enkele plaatsen beschadigd wordt. De paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld.

Door houtkap wil Staatsbosbeheer het bos gevarieerder maken, ook voor toekomstige generaties. Door uitdunning krijgen bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen. Er valt meer licht op de bodem waardoor lage begroeiing ontstaat. Goed voor verschillende planten- en diersoorten en ook goed voor het bos. Door eindkap ontstaat ruimte voor jong bos.

Meer verjongen
Staatsbosbeheer gaat de komende jaren meer kappen om vergrijzing in de bossen tegen te gaan. Dit is een inhaalslag: afgelopen 10-20 jaar heeft het accent in de bossen vooral gelegen op natuur en recreatie. Om ook de houtproductiefunctie van het bos op de lange termijn veilig te stellen is het noodzakelijk meer te verjongen. Jong bos krijgt hiermee de ruimte: bos blijft bos.

Nederlands hout
Nederland verbruikt ca. 16 miljoen kubieke meter hout per jaar, voor onder andere huizenbouw, papier en verpakkingsmaterialen. Het merendeel van ons hout komt dan ook uit het buitenland. Uit Nederlandse bossen wordt rond de zeven procent van onze houtbehoefte gedekt. Jaarlijks oogst Staatsbosbeheer hout in ongeveer 10 procent van het totale bosbezit.

Meer informatie
Dan kunt u contact opnemen met:
Boswachter Roel Vriesema, tel 06-51046388

 

Geplaatst in: Staatsbosbeheer

Geef een reactie