Resultaten bloemenactie

Aan alle inwoners van Bakkeveen e.o.

In de afgelopen maand oktober werd door ons de jaarlijkse bloemenverkoopaktie gehouden voor de PKN kerk de Mande te Bakkeveen.

Deze aktie mag als een groot succes worden beschouwd en aan het eind van de dag mochten we een netto netto opbrengst van € 820,– op onze rekening bijschrijven.

Langs deze weg willen we alle inwoners heel hartelijk bedanken voor de getoonde interesse. Ook de bloemenmeisjes (hier en daar door een mannelijk persoon ondersteund) die op vrijwillige basis hun tijd en medewerking hieraan hebben gegeven heel hartelijk bedankt.

Namens aktiviteitencommissie de Mande.
Nov 2012
Alie-Fokje-Japke en Rinske.

 

Geplaatst in: Gereformeerde Kerk

Geef een reactie