Veranderingen in openstelling natuurgebieden

Veranderingen in openstelling natuurgebieden rond Bakkeveen

Dinsdagavond 18 september hebben medewerkers van Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer een informatieve fietstocht georganiseerd om met omwonenden te praten over de openstellingen van de terreinen en het recreatief gebruik. 10 belangstellenden kwamen hierop af en onderweg is veel kennis en ervaring over het recreatief gebruik van de natuurgebieden uitgewisseld.

De komende veranderingen houden in dat het beweidinggebied in het Mandeveld grotendeels wordt afgesloten voor honden. Ook zal s’nachts een toegangsverbod gelden voor het deel van Staatsbosbeheer (geldt nu al bij het deel van IFG). Eventuele nachtactiviteiten kunnen alleen plaatsvinden met een vergunning. Om te mensen die vanuit Bakkeveen een dagelijks rondje doen zal langs de Mjûmster Wei een wandelmogelijkheid worden gemaakt zodat vanuit het dorp een rondje met de hond mogelijk blijft. Om hondenliefhebbers compensatie te bieden zal een deel van het gebied achter de Slotplaats als losloopgebied voor honden worden ingericht. Ook wordt er op de Slotplaats een ruiterpad aangelegd welke aan zal sluiten op het ruiterpad van Staatsbosbeheer

Het Mandefjild is een natuurgebied met prachtige stukken heide. Om deze heide in stand te houden moet het beheert worden. Dit beheer bestaat uit begrazing door schapen en paarden en mogelijk nog runderen. Gebeurt deze beweiding niet dan is het gebied binnen een aantal jaren een compleet bos en verdwijnt de heide en de dieren die hier graag leven, zoals de ringslang.

Beweiding van dieren op de heide en loslopende honden geeft vaak moeilijkheden. Dieren schrikken en worden opgejaagd. De afgelopen jaren zijn verschillende heideschapen doodgebeten door honden. Compleet toezicht ontbreekt i.v.m. bezuinigingen op het natuurbeleid.

Tijdens de excursie kwamen er verschillende reacties vanuit de deelnemers die kunnen worden samengevat in:

  • We begrijpen de maatregelen maar het is goed dat deze informatie nog eens wordt gecommuniceerd. ( info website, dorpskrant)
  • Er dient meer gehandhaafd te worden op de regelgeving.
  • Beweiding zal zichtbaarder moeten zijn dus ook meer dieren.

Voor meer info:

  • It Fryske Gea: Tom Jager tel 06-21536377
  • Staatsbosbeheer: Roel Vriesema tel 06-51046388
  • Natuurmonumenten: Kim Pierink tel 06-15261661
Geplaatst in: Bekijken: natuur en cultuur

Geef een reactie