Bouwen in Tiszadob (slot)

We hebben tussentijds verslag gedaan van onze belevenissen in Tiszadob. Nu zijn we weer thuis, we hebben afgelopen maandag onder het genot van een Hongaarse stoofpot geëvalueerd, en hierbij waren ook Balint, president van de Stichting KUL en Annemarie Bongers en Roelie Dijk van Stichting Andrassy aanwezig.

Het ontstaan van KUL is ons meer duidelijk geworden. KUL is ontstaan uit een ontmoeting van twee mensen: Enerzijds Balint, die in 1995/96 een jaar in Bakkeveen heeft gewoond (bij Hennie Pronk) tijdens een scholierenuitwisseling, toen hij een jaar zijn middelbare schoolopleiding op het Drachtster Lyceum heeft gevolgd. Anderzijds Annemarie Bongers die al bijna twintig jaar als gastmoeder vele Hongaarse kindertehuisjongeren in zomer- en kerstvakanties in huis heeft gehad, en daardoor betrokken is geraakt bij de problemen van deze jongeren. Eerst heeft Annemarie Balint aangespoord om een zomerkamp met Nederlandse en Hongaarse jongeren te gaan te organiseren. Toen dat initiatief aansloeg heeft ze hem aangemoedigd om een vrijwilligersorganisatie op de richten in Hongarije, die zich met begeleiding en opvang van tehuisjongeren ging bezighouden.

De organisatie KUL wordt financiëel ondersteund door een aantal grote Hongaarse bedrijven, en slaagt er ook in om voor sommige projecten Europese subsidies te verwerven. Ook de Stichting Andrassy steunt KUL, niet alleen met geld maar ook met adviezen en waar nodig met inzet van mensen. Het project waaraan wij hebben gewerkt is de verbouw van een graanschuur tot een kantoor- en werkruimte voor een beroepskracht van KUL en een tot activiteitenruimte voor tehuisjongeren in Tiszadob. Het voorwerk is gedaan, op dit moment werkt de aannemer, en later in de zomer zal de ruimte gebruikt worden voor een toneelkamp. Het project heeft veel publiciteit gekregen en ook de provinciale overheid toont belangstelling voor deze vorm van samenwerking tussen KUL en kindertehuizen. 

Voor de toekomst heeft KUL nog allerlei plannen om te bereiken dat jongeren meer zelfrespect en gevoel van eigenwaarde opbouwen, zodat ze beter voorbereid vanuit de kindertehuizen de maatschappij  in kunnen stappen (nu belanden nog veel meisjes uit kindertehuizen in de prostitutie). Daarnaast zet KUL – samen met overheid en bedrijven – werkgelegenheidsprojecten op voor Roma’s in het algemeen. 

Terugkijkend zijn we blij en trots dat we een stukje aan dit werk hebben kunnen bijdragen. De kinderen en de vrijwilligers waren onder de indruk van ons harde werken, en ze hebben ons voorbeeld goed en met plezier gevolgd: het was leuk samenwerken met elkaar, en het was voor ons leerzaam om in zo’n hele andere cultuur te staan.  We hebben veel bewondering voor alle vrijwilligers van KUL die zich verbonden hebben om langdurig de jongeren te begeleiden, en petje af voor de initiators van dit alles: Balint en Annemarie.

Fred, Geert, Josien, Lucas en Rinze

 

 

Geplaatst in: Gebeurtenissen

Geef een reactie