Gelezen op website Opsterland: aanvraag subsidie oudejaarsactiviteiten

Oproep subsidie ouderjaarsactiviteiten

Gaat u als oudejaars- en/of dorpscomité een oudejaarsactiviteit organiseren? Dien dan de aanvraag van de subsidie vóór 1 november 2011 in.

Voorwaarde bij het aanvragen van subsidie is wel dat het gaat om een activiteit die is gericht op het bevorderen van de samenhang in het dorp en het voorkomen van openbare ordeproblemen.

De bedragen die maximaal beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van (de grootte van) het dorp waarvoor u iets organiseert. Als er meerdere aanvragen vanuit één dorp komen, moet het maximaal beschikbare budget evenredig worden verdeeld. Het is dan ook raadzaam om binnen een dorp samen te werken en zo veel mogelijk gemeenschappelijke aanvragen te doen.

De aanvraag van de subsidie moet vóór 1 november 2011 zijn ingediend. Voor meer informatie kijkt u op www.opsterland.nl. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Adriana Lageveen, e-mail [email protected].

www.opsterland.nl

Geplaatst in: Oproepen

Geef een reactie