Impressie excursie Natuur- & Vogelwacht

Zaterdag 28 mei is de N. en V. op excursie geweest naar de
Stichting Skalsumer Natuurbeheer in Kolumerpomp.

We worden ontvangen met koffie en koek op de boerderij van Hessel Agema, en mochten al vast gaan zitten op zogenaamde Scandinavische fauteuils (strobalen).

Helaas was Dhr. Jacob Bijlsma vanwege een excursie in Het Houtwiel verhinderd. Onze excursie leider is vandaag Gerben Heslinga. Onze groep wordt bij een andere vereniging toegevoegd waardoor er een grote groep ontstaat.

Gerben ontvangt ons in de ligboxenstal. Hij vertelt d.m.v. een beamerpresentatie en één en ander over het Skalsumer Natuurbeheer, en hoe Dhr. Agema te werk gaat. Hij kijkt bijvoorbeeld niet naar andere boeren als hij gaat maaien, maar eerst naar het gras als het al rijp genoeg is geworden.

We krijgen diverse cijfers en grafieken te zien, van vetgehalte tot eiwit gehalte. Hessel heeft zelfs een 100.000 liter koe in zijn bezit. De juiste voeding voor de koeien is heel belangrijk, daarom wordt er gezocht naar variatie en balans.

Er werd vorig jaar voor het eerst geëxperimenteerd met ruige mest. Dit wordt uit drijfmest gehaald en vermalen met stro en over het weiland verreden. Dit is weer goed voor de bodemfauna (wormen) wat weer veel weidevogels aantrekt.

Na de presentatie wordt de gehele groep op drie plattewagens, met stroballen als zitbanken, verdeeld, en over het land gereden om daar ter plaatse naar het resultaat te zien. Wat eerst direct al opvalt zijn de grote hoeveelheden weidevogels die je daar aantreft. De vele alarmerende grutto’s, tureluurs en kieviten is niet van de lucht. In het meer van “Galilea” broeden zelfs diverse kluten, enkele jongen hebben we zelfs gezien. Wat ook opvalt is de hoge waterpeil in de sloten die d.m.v. een windmolen op de juiste hoogte wordt gehouden.

Kenmerkend zijn de perceelranden die weer bijdragen aan een grotere biodiversiteit.
En natuurlijk het belangrijkste: De koe hoort in de wei thuis, zoals het oude en vertrouwde beeld van Friesland behoord te zijn.

Ook zijn er enkele foto’s toegevoegd van de excursie van vorig jaar (2010) naar Het Houtwiel in Broeksterwoude o.l.v. boswachter Jacob Bijlsma. Deze foto’s waren nog niet eerder gepubliceerd.

OR
 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

1 reactie op “Impressie excursie Natuur- & Vogelwacht

  1. Hotske van der Giessen de Vos zegt:

    Prachtige herkenbare foto’s Jakob. Je maakt er wat moois van.
    Mag ik je mailadres???

    Hotske.

Geef een reactie