Impressie benefiet Korenfestival (update)

Dank aan alle koorleden van het korenfestival in Bakkeveen

Stichting Andrassy is een Stichting die zich bezighoudt met opvang en begeleiding van kansarme Hongaarse tehuiskinderen. Hongarije kent, ondanks dat het een EU-land is, nog veel kindertehuizen verspreid over het hele land. Alleen al in de oostelijke provincie Szabolc-Szatmár-Bereg zijn meer dan drieduizend ontheemde kinderen ondergebracht.

Begeleiding van de jeugd na het verlaten van de tehuizen is er nauwelijks. Een groot deel van de tehuiskinderen komt terecht in de criminaliteit of de prostitutie. Stichting Andrassy richt zich op het organiseren van zomerkampen en trainingen voor de opvoeders/ verzorgers van de kindertehuizen dit laatste in samenwerking met de MBO-school de Friese-Poort uit Leeuwarden.

We organiseren de zomerkampen in Oost- Hongarije het armste gebied van Hongarije. Er worden door het jaar heen nauwelijks activiteiten met de kinderen ondernomen en tijdens de drie maanden durende zomervakantie is er voor de jeugd en jongeren weinig te beleven. De meeste tehuiskinderen hebben een sociaal-emotionele achterstand en maken een traumatische tijd door.

Met de vakantiekampen probeert Stichting Andrassy een bijdrage te leveren aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de tehuiskinderen. Een vakantiedag voor een tehuiskind kost ongeveer €5,= ALL in.

Er waren in totaal 12 koren aanwezig.
Graag willen we alle koorleden uit de vele dorpen rond Bakkeveen en de Dúnsjongers uit Bakkenveen danken voor hun inzet om deze dag tot een succes te maken. Ook een speciale dank aan Germ Nicolay die het Benefiet korenfestival voor Andrassy organiseerde. Door het benefiet korenfestival kunnen nu 22 kinderen extra mee naar een vakantiekamp van 5 dagen.

Onze hartelijke dank
Annemarie Bongers en Roeli Dijk
Namens bestuur Stichting Andrassy
 

Geplaatst in: 2011-gebeurtenissen

Geef een reactie