Dunsan in breder perspectief: uitnodiging

PROJECT “DÚNSÂN”

Aan de inwoners van Bakkeveen

Onderwerp:  “Dúnsân in breder perspectief”
Betreft:           uitnodiging bijeenkomst

Bakkeveen, 26 mei 2010

In “De Slûswachter” van mei j.l. heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bakkeveen aangekondigd een aantal informatieavonden te willen beleggen over de realisatiemogelijkheden van het plan “Dúnsân” in combinatie met de ontwikkeling van andere plannen rond Bakkeveen. Als aanzet daartoe is in “De Slûswachter” de notitie “Dúnsân in breder perspectief” opgenomen.

Voordat er verdere stappen worden ondernomen vinden zowel de gemeente als Plaatselijk Belang het gewenst deze notitie aan “het dorp” voor te leggen om het draagvlak onder de inwoners van Bakkeveen te peilen. Aan de werkgroep “Dúnsân” is gevraagd deze peiling te organiseren.

We hebben daartoe vier avonden belegd, voor respectievelijk de ondernemers, de sportverenigingen en gebruikers van Dúndelle, voor de scholen c.a. en niet-gebruikers van Dúndelle en een vierde avond voor de belangstellenden uit het dorp.

De data zijn:

  • Doelgroep “ondernemers” :    maandag 31 mei
  • Doelgroep “sportverenigingen en gebruikers Dúndelle” : dinsdag 1 juni
  • Doelgroep “scholen c.a. en niet-gebruikers Dúndelle” :   dinsdag 8 juni
  • Belangstellenden dorp : woensdag 9 juni

Wij nodigen belangstellenden uit voor de bijeenkomst op woensdag 9 juni a.s. om 19.30 uur in Dúndelle.

De werkgroep “Dúnsân”,
Rinse Haisma, Roel Hoekstra en Henk Hoogeveen.
 

Geplaatst in: Project Dúnsan

1 reactie op “Dunsan in breder perspectief: uitnodiging

  1. Huub zegt:

    Jammer dat de avond voor de belangstellende uit het dorp 9 juni is,het is dan
    avond 4 daagse en voor ons als vrijwilligers is het dan niet mogelijk om te komen,ik was anders wel gekomen maar helaas.

Geef een reactie