vergadering commissie Romte

 

Vergadering kommisje Romte 19 mei 2009

In deze vergadering is de actiegroep Bakkeveen aan het woord geweest over de bebouwing van de hoek Mjumsterwei/ Tsjerkewal. Het verslag is te vinden in bijlage 1.

De volledige notulen van de kommisje Romte zijn te vinden via onderstaande link:

www.opsterland.nl/bis/content.jsp?objectid=15151

 

Geplaatst in: 2009-gebeurtenissen

Geef een reactie