Informatieavond steunpunt WMO Bakkeveen

INFORMATIEAVOND dorpssteunpunt WMO te Bakkeveen

De gemeente heeft het voornemen om in alle dorpen in Opsterland een zogenaamd dorpssteunpunt in te richten als uitvloeisel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De inrichting van het dorpssteunpunt vindt plaats in nauwe samenwerking met het dorp en dan met name met de organisaties die actief zijn in het dorp. Op 25 september van het vorig jaar is er een informatiebijeenkomst over het dorpssteunpunt gehouden, waar naast vertegenwoordigers van organisaties in Bakkeveen ook andere belangstellenden werden uitgenodigd.

Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in het feit dat er een “werkgroep dorpssteunpunt Bakkeveen” in het leven is geroepen.

Deze werkgroep bestaat uit:
 

 • Gjildert van der Velde, voorzitter, namens C.B.S. Betrouwen
 • Evie Dijkstra, namens diaconie Gereformeerde kerk
 • Annie de Heij, namens Plaatselijk Belang
 • Jan Jongstra, namens ANBO
 • John Klink, namens buurtver. De Bosk
 • Tineke Luinenburg, namens Plaatselijk Belang
 • Henk Marinus, namens buurtver. De Feart
 • Evert Russchen, namens de ouderensoos.

De werkgroep wordt ondersteund door Trijntje Köhler en Marye Blaauwbroek, beide werkzaam bij de gemeente Opsterland.

De werkgroep heeft de afgelopen maanden diverse malen vergaderd en heeft ook elders zijn licht opgestoken. De werkgroep doet een aantal voorstellen:
 

 • een dorpssteunpunt in Bakkeveen is niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar
 • er is een schets van aanpak en opzet gemaakt, waarin aandacht wordt besteed aan taken, organisatie, vrijwilligers, locatie, bekendheid en toegankelijkheid
 • wat betreft de locatie, waar dan in ieder geval eens per week een inloopspreekuur wordt gehouden, wordt gedacht aan ‘It Ankerplak’. Hierover is nog geen definitief besluit genomen, omdat het overleg met en tussen WoonFriesland en het bestuur nog gaande is.

De werkgroep houdt een informatiebijeenkomst voor verenigingen en instellingen, op wie naar verwachting in de toekomst een beroep kan worden gedaan. Uitgangspunt is namelijk dat het dorpssteunpunt zoveel mogelijk de bestaande structuren zal gebruiken om de gevraagde hulp te kunnen verlenen.

Deze bijeenkomst is ook bestemd voor ïnteresseerde inwoners.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 10 september a.s. om 20.00 uur

in Dúndelle te Bakkeveen

U zult dan natuurlijk worden geïnformeerd over doel van het dorpssteunpunt, de opzet en de manier waarop het dorpssteunpunt haar taak wil gaan uitvoeren. Natuurlijk zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de inschakeling van derden.

Meent u een bijdrage te kunnen leveren of heeft u belangstelling voor dit voor ons dorp belangrijke onderwerp dan bent u van harte welkom !

Wilt u meer weten over de achtergronden van de WMO dan verwijzen wij u hiervoor heel graag naar de website van de gemeente Opsterland, waar alle informatie beschikbaar is: ( http://www.opsterland.nl/content.jsp?objectid=5662 )
Informatie over de dorpssteunpunten vindt u op:
http://www.opsterland.nl/content.jsp?objectid=10919

Geplaatst in: WMO

Geef een reactie