Dorpsfeest: programma vrijwel rond !

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen
Secretariaat: Gert Noord Boskleane 31a 9243 JA Bakkeveen
Emailadres: [email protected]

Beste Dorpsgenoten,

Nog een paar maanden en dan gaan we alweer los met het Dorpsfeest. Ons is al ten ore gekomen dat er, na de eerste publicaties in ons dorpsblad, buurtverenigingen zijn die al bezig zijn om te bedenken wat en hoe ze de buurt zullen versieren tijdens het feest. En het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we dat met veel vreugde toejuichen. Want wat is er mooier dan een versierd dorp tijdens het Dorpsfeest.

Hieronder het programma met de laatste informatie.

Donderdag 5 Juni Avond
Boerenzeskamp Opgave via: [email protected]
Hiervoor zoeken wij teams van 6 personen (mogen niet meer op de Basisschool zitten) bestaand uit 4 mannen en 2 vrouwen. Dit mogen teams zijn van een buurt of een vereniging of een vriendenploeg enz. Dit zal plaats vinden in en om de tent van 19:30 uur tot ongeveer 22:30 uur

Vrijdag 6 Juni ochtend
Activiteit voor peuters en kleuters in de tent. Verdere info zal via de scholen worden uitgedeeld.

Vrijdag 6 Juni middag
Activiteit voor de groepen 3 tm 8 van de basisscholen. Verdere info zal via de scholen worden uitgedeeld

Vrijdag 6 Juni avond
De B-Factor met afsluitend een disco show (Bonte avond). In plaats van de bekende X-Factor organiseren wij de B-Factor. Hiervoor zijn we op zoek naar dorpsgenoten van 0 t/m 100 jaar die op het podium iets willen doen: bijv. een playback act, moppen tappen, een goocheltruc, een dansje of iets anders. Bijna alles kan!
Geef je op en laat zien dat we meer talenten in het dorp hebben dan we tot nu toe gezien hebben.
Opgave via: [email protected]

Zaterdag 7 juni ochtend
Vlooienmarkt

Zaterdag 7 juni middag
Oldtimer rit; vertrek van ’t Ankerplak. Nadere info volgt nog.

Boerenmarkt met diverse activiteiten (hiervoor hoeft geen standgeld betaald te worden, maar er worden door ons ook geen kramen beschikbaar gesteld). Hiervoor zoeken we mensen of bedrijven die iets doen met ambachtelijke producten, die dit willen laten zien of willen verkopen.
Verder zoeken we mensen met bijv. oude tractoren of boerengereedschap. Ook zal er die dag een trekker behendigheids wedstrijd zijn.
Er is ons al toegezegd dat er oude trekkers komen en dat er enkele boerenbedrijven zijn die hun medewerking gaan verlenen.
Voor info over de markt of opgave: [email protected] of via telefoonnummer 06-20175590

Zaterdag 7 juni avond
Waar Schijt de Koe (hoofdprijs € 400,–).
Voor deze verloting zullen er loten worden verkocht. Deze zullen vanaf april te koop zijn voor € 3,50 per lot.

Afsluitend Feestavond met medewerking van:
Top 50 band K.TOWN en DE GEBROEDERS KO (van o.a. ik heb een toeter op mijn waterscooter en ik heb een boot).

Zondag 8 juni ochtend
Kerkdienst in de tent

Tot zover het programma van 2008. We hopen dat er voor iedereen wat bij is, zodat we echt een feest hebben voor iedereen in Bakkeveen. Verder informatie wat betreft tijden zal worden gepubliceerd in onze Feestkrant die Huis aan Huis zal worden verspreid. Indien er vragen of opmerkingen zijn over bovenstaand programma kunt u dit altijd kwijt op onze emailadres [email protected] of via een van onderstaande bestuursleden.

We zullen u de komende maanden op de hoogte houden.

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen

Rinske Kootstra, voorzitter
Gert Noord, secretaris
Anja van der Wal, penningmeester
Chris Fokkema, lid
Luuk Smit, lid
Jan Anne Verbeek, lid
Jannes van de Veer, lid
Evert de Jong, lid

Geplaatst in: Dorpsfeest

Geef een reactie