Bijdrage uit Oranje Fonds (13-1-2006)

Peuterspeelzaal De Dúnkabouters krijgt een bijdrage van ? 2.500 uit het Oranje Fonds voor de realisatie van een nieuwe buitenspeelplaats. De huidige verouderde zandbak wordt vervangen door een waterspeelplaats met daaromheen een zandbak. Voor het hele project heeft de peuterspeelzaal ongeveer ? 10.000 nodig. De eerste ? 2.500 kan uit de eigen middelen bekostigd worden. De tweede ? 2.500 is nu ook binnen door de bijdrage uit het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer 15 miljoen euro uit aan organisaties en projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting.

Ronald van der Giessen, directeur: “Het Oranje Fonds wil graag op een duurzame manier de sociale kant van de samenleving stimuleren. Onze bijdrage aan dit bijzondere project is daarvan een uitwerking. We verwachten dat, mede door onze steun, dit project succesvol zal zijn en de lokale samenleving leefbaarder maakt.”

Om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen is ook een subsidieaanvraag ingediend bij Stichting de Ploeg. Het overige deel wil het bestuur van de peuterspeelzaal de komende maanden binnen zien te halen door ondernemers uit Bakkeveen om een bijdrage te vragen, in de vorm van geld of in natura.

“It Fryske Gea heeft bijvoorbeeld al bomen toegezegd als rand voor de zandbak en we vragen natuurlijk ook de ouders om mee te helpen bij het verwijderen van de oude zandbak en het installeren van de waterpomp en dergelijke. Op die manier kunnen we met wat zelfwerkzaamheid de kosten lager houden en de betrokkenheid bij de peuterspeelzaal vergroten”, aldus Jitte Huitema, voorzitter van het bestuur van de peuterspeelzaal.

Het bestuur verwacht de nieuwe buitenspeelplaats voor de zomer gerealiseerd te hebben.

Geplaatst in: Dúnkrûmels

Geef een reactie