Renovatie Slotplaats afgerond

AFRONDING RESTAURATIE SLOTPLAATS IS EEN FEESTJE WAARD

Als de commissaris van de koningin Ed Nijpels in de buurt gesignaleerd wordt kun je erop rekenen dat er iets bijzonders aan de hand is, zei burgemeester Sicko Heldoorn afgelopen maandag tijdens zijn toespraak bij de opening van het gerestaureerde landgoed de Slotplaats in Bakkeveen. De kroon op het werk, het in oude glorie herstellen van de historische tuinen van de Slotplaats is het sluitstuk van een grootscheeps integraal project dat best een feestje waard is aldus de scheidende burgemeester Heldoorn. Daarnaast heeft het toeristendorp Bakkeveen er een interessante bezienswaardigheid bij in de vorm van het beeld “Verwachten”; van beeldend kunstenaar Rosa van Hofwegen uit Dwingeloo. Leerlingen van de plaatselijke basisscholen waren betrokken bij de diverse opening activiteiten.

Regiodirecteur Natuurmonumenten Alblas kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen jaren. De natuurorganisatie heeft niet alleen de ambitie om te willen beheren maar heeft zich daarnaast daadwerkelijk ingezet voor het behoud en herstellen van natuurlijke elementen waaronder de slenken van het riviertje it Ald Djip. Grote wens blijft de realisatie van het in oude luister herstellen van het vroegere Sterrenbos. Bij alle veranderingen is steeds de plaatselijke bevolking tijdig geïnformeerd en betrokken.

Commissaris Ed Nijpels onderstreept het belang van een goede samenwerking. De provincie Fryslân is bereid om veel geld te steken in waardevolle landschappelijke projecten. In zijn toespraak maakte commissaris Nijpels van de gelegenheid gebruik om personen die op de hoogte zijn van verzonken landschappelijke en cultuur historische elementen dit zo spoedig mogelijk aan te melden.

De totale restauratie van het landhuis de Slotplaats, het Koetshuis, de Burmaniazuil, de Zonnewijzer en verschillende historische elementen zijn uitgevoerd onder regie van architectbureau Willem van der Salm uit Dwingeloo.

Aan het kunstwerk dat van der Salm namens alle betrokken bedrijven kwam aanbieden zit een apart verhaal. Tijdens een gesprek over een concept met beeldend kunstenaar Rosa van Hofwegen liet Willem van der Salm een doka (stuk ijzer) zien dat tijdens het doormidden zagen – noodzakelijk in verband met restauratie van de Burmaniazuil te voorschijn was gekomen. Het bevestigingsanker in de vorm van een zandloper was voor kunstenaar Rosa van Hofwegen de inspiratie voor, waar het vandaan komt en ook weer te gebruiken. Bovenaan het beeld met de hoopvolle naam “Verwachten” prijkt de Loden Haan. Het volksverhaal wil dat in vroeger tijden als de loden haan kraaide het beeld kantelde en er een kind was geboren.

Geplaatst in: Slotplaats

Geef een reactie