Internationale vrijwilligers in de natuur aan de slag

Deze zomer organiseert SIW Internationale Vrijwilligerswerken, Staatsbosbeheer Oldeberkoop en It Fryske Gea een internationaal vrijwilligersproject in Bakkeveen.
SIW is een organisatie van en voor vrijwilligers, die de volgende doelen nastreeft:

  • Het bevorderen van internationale contacten
  • Het verrichten van maatschappelijk nuttig werk
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van Jongeren.


SIW bereikt deze doelen door Nederlandse Vrijwilligers uit te zenden naar andere landen voor deelneming aan projecten, evenals door samen met Partner Organisaties in Nederland projecten te organiseren en buitenlandse vrijwilligers te ontvangen.

Van 23 juni tot en met 7 juli zal een groep vrijwilligers afkomstig uit onder meer: Canada, Italië, Finland, Hongarije, Servië, Slowakije, Republiek Tsjechië en Zuid-Korea; alsmede 2 begeleiders van SIW in het natuurgebied bij Bakkeveen aan het werk gaan.
Het werk wordt georganiseerd en begeleid door een boswachter van Staatsbosbeheer en zal onder meer bestaan uit het rooien van bomen, het begaanbaar maken van paden, en plaggen.

In het kader van internationale contacten zijn wij, de begeleiders van SIW, op zoek naar leuke activiteiten in en rondom Bakkeveen waar onze groep in contact kan komen met bijvoorbeeld de Friese cultuur en leeftijdsgenoten.

Ook ideeën voor typisch Friese gerechten, verenigingen die het leuk lijken iets samen met onze groep te doen of tips voor uitstapjes houden wij ons ter harte aanbevolen.

Met vriendelijke groeten,
Jaap Verver en Myra de Vries
(SIW Project Begeleiders)
telefoon: 06 51 02 83 51 of email: [email protected]

Hieronder enkele foto’s van werkzaamheden bij een wandelpad aan de Nije Drintsewei op donderdag 28 juni.

Geplaatst in: 2007-gebeurtenissen

Geef een reactie